Styret

Styret
Leder

Reinert Idsø

Nesteleder

Erik Andre Finnebråten


Kaserer

Sigve Frafjord


Styremedlem

Glenn Kjetil Finnebråten


Styremedlem

Monika Idsø


Vara

Svenn Finnebråten