Nytt


Nye krav til brannsikkerhet
Myndighetene har kommet med nye krav som medfører at vi må gjøre følgende endreinger på huset:
* Kjellerdøren mot nord-vest må snus slik at den lukkes utover.
* Nytt brannvarsligs anlegg.
* HMS og brannperm.
* Ny døråpner dør sal mot broen.
* Kontroll av elektrisk anlegg.
* Skilting av rømningsveier.

 

Sponsormiddler
Vi vil bruke halvparten av sponsormiddlene som denne siden gir til etablerte eller nye aktiviteter.
Alle kan søke om å få del i disse midlene, barn, ungdom og voksne.
Kriterier:
•Aktiviteten skal være åpen for alle.
•Aktiviteten må finne sted på fellesareal(F.eks. ute, grendahus, bedehus el.).
•Må være tilknyttet Idse, Idsal eller Kvalvåg.
Har du/dere en ide? skriv litt om den og send til Trond Idar på mail eller legg en lapp i postkassen.

Få informasjon fra Grendalaget på mail.
Vi er i gang med å opprette en liste over de som vil ha nyhetene fra oss på mail.
Meld dere på her.

 

Copyright@Trond Idar Idsø